ASEM: par projektu

Projekts radās tādēļ, ka bija nepieciešams uzlabot vadlīniju kvalitāti un atpazīt Eiropas mobilitātes eksperta tēlu profesionālā līmenī.


Pašlaik Eiropas mobilitātes eksperta (EME) profesija Eiropā nav standartizēta, un nav instrumentu šīs profesijas prasmju novērtēšanai: faktiski EME ir no dažādām aprindām un bieži vien nav atzītas kvalifikācijas darbam ar jauniešiem, bet noteiktus instrumentus ir izstrādājušas dažādas neformālas apvienības.
Projekta ASEM mērķis ir uzlabot pašreizējo situāciju, kartējot EME raksturojumu Eiropas līmenī, izveidojot rīkus un metodoloģijas prasmju novērtēšanai (Expertise Checkup), organizējot apmācību kursu vērtētājiem, Eiropas sertifikāciju un Eiropas reģistru vērtētājiem un EMA, kas sekmīgi izturējuši pārbaudes.


Izveidotais Eiropas mobilitātes pasniedzēja profils būs balstīts uz ECVET, un pārbaudes pamatā būs Padomes 2012. gada 20. decembra Ieteikums par neformālās izglītības validēšanu (2012/C 398/01) un “Eiropas pamatnostādnes neformālās un ikdienas izglītības apstiprināšanai”, ko izstrādājis CEDEFOP (2016, Luksemburga: Publications Office. Cedefop atsauces sērija; Nr. 104).

Projektā iesaistītās organizācijas - no Francijas, Slovākijas, Polijas, Latvijas un Itālijas - projektā tieši iesaistīti aptuveni 400 EME, turklāt informācija tiek sniegta vairāk nekā 10 000 EME par izstrādātajiem rezultātiem un metodēm un rīkiem.