Projekt ASEM

ASEM – Mapowanie i Ewaluacja Doradców Mobilności Europejskiej (EMA) to project finansowany przez program UE Erasmus+ w ramach akcji KA2 Współpraca dla innowacji oraz wymiana dobrych praktyk. Założeniem projektu jest wypracowanie metodologii procesu ewaluacji doradców EMA, pracowników młodzieżowych (edukatorów lub doradców zawodowych), specjalizujących się w zapewnianiu wsparcia młodzieży chętnej do wyjazdu za granicę w celu nauki, pracy lub wolontariatu.

ASEM poprawi aktualną sytuację poprzez określenie profilu kompetencji doradcy EMA na poziomie europejskim oraz poprzez opracowanie metodologii oceny tych kompetencji nazwanej “Sprawdzianem wiedzy specjalistycznej”, a także przez kurs online dla ewaluatorów, europejską certyfikację oraz rejestr doradców EMA.